נתון ניהול

התמחות ב-B.O.T

לנתון תפעול ואחזקה התמחות מיוחדת בפרויקטים מסוג BOT ו-PFI, כולל תמחור שירותי התפעול ואחזקה בשלבי המכרז, והליווי המימוני ולאחר זכייה ליווי היזמים והקבלנים בכל שלב התכנון והביצוע, קבלת המבנים והמערכות, ותפעול הנכס לאורך כל תקופת הזיכיון.

במסגרת זו, נתון תפעול שותפה במגוון פרויקטים מובילים בישראל, ביניהם עיר הבה"דים, מעונות סטודנטים, קריות ומשרדי ממשלה, והפרויקט הלאומי לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח.