נתון ניהול

ייעוץ תפעולי

נתון תפעול ואחזקה מספקת ייעוץ מקצועי בנושאי תפעול ואחזקה ליזמים וקבלנים, החל מהשלבים הראשוניים של תכנון המבנה ועד לאכלוסו הסופי. ייעוץ זה מתבצע תוך שיתוף פעולה עם האדריכלים ומתכנני המערכות השונות במבנה. אנו משקיעים בצוותי ייעוץ מיומנים ורב-תחומיים בכדי שכל מבנה  יתופעל בצורה אופטימלית בהתאם לאופיו, ולצורכי דייריו והמבקרים בו.

עם הכניסה למבנה או לנכס, נתון תפעול מבצעת בדק בית למבנה ולמערכותיו, ומגישה דוח מלא להנהלת החברה ו/או הארגון מזמין העבודה.